ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι, οφείλουν να δηλώσουν Σχολική Μονάδα τοποθέτησης στην ίδια Ομάδα όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι, όπως αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, αυτοπροσώ

Περισσότερα [...]