Αποτελέσματα μελέτης για την Εκπαίδευση και Φροντίδα των παιδιών της Προσχολικης Ηλικίας στη Ευρώπη

κατηγορία: Περιοδικό
Εκτύπωση
Η μελέτη,η οποία διεξήχθη από το δίκτυο Ευρυδίκη το 2008 για την εκπαίδευση
στην Ευρώπη,αποτελεί μέρος της συνέχειας που δόθηκε στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η Επιτροπή το 2006 με θέμα «Equity and Efficiency in European
Education and Training Systems»{ισότητα και αποτελεσματικότητα
των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης} και καλύπτει
τα κράτη μέλη,τη Νορβηγία,την Ισλανδία και το Λιχτεστάιν.
Εξετάζει τις εθνικές πολιτικές σε 30 χώρες και διερευνά την οργάνωση της
εκπαίδευσης και της φροντίδας για τα νήπια στην Ευρώπη,τα οφέλη των
διαφόρων συστημάτων και τι χρειάζεται για την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης
και φροντίδας στην προσχολική εκπαίδευση.
 

Βασικό συμπέρασμα:στην Ευρώπη το 87%των παιδιών ηλικίας 4 ετών φοιτούν σε σχολικό ίδρυμα.

 
Προσφάτως,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέο στόχο για την Ευρώπη,
σύμφωνα με τον οποίο το 90% των τετράχρονων πρέπει να παρακολουθούν
την προσχολική εκπαίδευση μέχρι το 2020.Το 2006,κατά μέσο όρο,το87%
των παιδιών αυτών συμμετείχαν ήδη σε κάποιο έιδος προσχολικής εκπαίδευσης.
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για νήπια
πριν την έναρξη υποχρεωτικής φοίτησης,ωστόσο υπάρχουν και μεγάλες διαφορές
μεταξύ χωρών ή ακόμη και περιοχών όσον αφορά την ηλικία έναρξης ,τα ποσοστά
συμμετοχής ή το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 
Τρέχουσα κατάσταση:επιλογή μεταξύ 2 κύριων μοντέλων
 
Στην Ευρώπη εμφανίζονται 2 κύρια οργανωτικά μοντέλα για την προσχολική εκπαίδευση.
-Μια ενιαία δομή για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.Το εκπαιδευτικό προσωπικό
διαθέτει τα ίδια προσόντα και λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές ανεξαρτήτως της ηλικίας
των παιδιών.Είναι η περίπτωση της Φολανδίας,της Ισλανδίας,της Νορβηγίας,
της Σλοβενίας και της Σουηδίας.
 
-Χωριστές δομές αναλόγως της ηλικιακής ομάδας για παιδιά ηλικίας 0-3 ετών
και από 3-6 ετών.Τ προσόντα του προσωπικού,οι απαιτήσεις ποιότητας και η χρηματοδότηση
διαφέρουν στα 2 αυτά επίπεδα.Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο μοντέλο στην Ευρώπη.
 
Σε ορισμένες χώρες τα 2 μοντέλα συνυπάρχουν[Κύπρος,Δανία,Ελλάδα,Ισπανία,Λιθουανία]
Το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις της ενιαίας δομής για τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας.
 
Πολιτικές για τα μειονεκτούντα παιδιά:πρόσβαση και ποιότητα για όλους;
Ο συνδυασμός ορισμένων κοινωνικών,πολιτιστικών και οικονομικών παραγόντων
μπορεί να προκαλέσει κινδύνους αποτυχίας για τα παιδιά.Η φτώχεια ωστόσο
έχει τη χειρότερη επίδραση.Σχεδόν μία στις τρεις ευρωπαϊκές οικογένειες
με παιδί κάτω των 6 ετών ζει στα όρια της φτώχειας.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην Εσθονία,στην Ιταλία,στην
Πορτογαλία,στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση αποφέρει μείζοντα οφέλη:
Εφοδιάζει όλα τα παιδιά με καλές βάσεις για δια βίου μάθηση και βοηθάει
να κλείσει το εκπαιδευτικό χάσμα για τα παιδιά που κινδυνεύουν.Παρ?όλα
αυτά τα παιδιά εθνοτικών μειονοτήτων και τα παιδιά λιγότερο ευνοημένων
οικογενειών,καθώς και τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών φαίνεται ότι
συμμετέχουν ελάχιστα στην προσχολική εκπαίδευση,
 
Εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών προτύπων και επαρκούς χρηματοδότησης
Τα σημαντικότερα στοιχεία για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης είναι:
-Μια καλή αναλογία παιδιών/ενηλίκων.
-Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
-Συμμετοχή γονέων.
 
Η χρηματοδότηση κατά κανόνα εξασφαλίζεται από τις τοπικές αρχές,τις συνεισφορές
των γονέων και τα κρατικά κονδύλια,με σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών.
Με εξαίρεση τις χώρες που έχουν εφαρμόσει καθολικό δικαίωμα στην εκπαίδευση
προσχολικής ηλικίας[Δανία,Φιλανδία,Σουηδία,Νορβηγία,Ισπανία,Σλοβενία],στην
Ευρώπη δεν επαρκεί η ικανότητα για τα μικρότερα παιδιά.Για το λόγο αυτό
στις περισσότερες χώρες που καλύπτει η μελέτη,η εξασφάλιση μιας θέσης
για όλα τα παιδιά και μιας ποιοτικής εκπαίδευσης απαιτεί σημαντική
πρόσθετη χρηματοδότηση εκ μέρους του κράτους.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι σ?αυτή την πτυχή πρέπει να
Επενδυθούν περιορισμένοι πόροι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας
δίκαιων και αποτελεσματικών συστημάτων.
 
Πλήρες κείμενο της μελέτης:??Early childhood education and care
in Europe??.
 
 
 Φωτεινή Αλεξανδράκη
Νηπιαγωγός του 2/Θέσιου Ολοήμερου Νηπ/γείου Ρουσσοσπιτίου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Ν.Ρεθύμνης

« επιστροφή στη κατηγορία Περιοδικό
Τρίτη, 26 Ιούλ 2016

Αποστολή Ειδήσεων

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του συλλόγου μας παρακαλούμε συμπληρώστε το e-mail σας:
Διαγραφή